Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/397/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Tychy

2 UCHWAŁA NR 0150/XVII/396/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
3 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/395/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
4 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/394/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z osiedla Osada w Tychach oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej w ramach projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2008 roku do dnia 09.05.2009 roku
5 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/393/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
6 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/392/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
7 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/391/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
8 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/390/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego
9

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/389/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XVII/372/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008r. o udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

10 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/388/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2007
11

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/387/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 0150/XV/302/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2008 r.

12

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/386/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

13

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/385/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

14

UCHWAŁA NR 0150/XVIII/384/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałą Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. oraz Uchwałą Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

15 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/383/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia „Strategii oświatowej Miasta Tychy na lata 2008 - 2013”
16 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/382/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Weronika"
17 UCHWAŁA NR 0150/XVIII/381/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Ogrodnik"
Powrót