Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XXIV/530/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana                        na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

2 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/529/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Mieszkańców Dzielnicy Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele na działanie Prezydenta Miasta Tychy i Urzędu Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/528/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
4 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/527/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
5 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/526/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
6 Uchwała Nr 0150/XXIV/525/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/XVI/335/2008 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/524/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego (na rzecz Centrum Medycznego „Hipokrates” Sp. z o.o. w Tychach).
8 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/523/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego (na rzecz Centrum Diagnostycznego „Asper” Sp. z o.o. w Tychach).
9 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/522/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
10

UCHWAŁA NR 0150/XXIV/521/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XVI/325/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. dotyczącej przystąpienia Miasta Tychy do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

11

UCHWAŁA NR 0150/XXIV/520/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XII/247/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy.

12

UCHWAŁA NR 0150/XXIV/519/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

13 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/518/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi powiatami i gminami dotyczących zasad prowadzenia punktu Katechetycznego nauczania religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w RP
14

UCHWAŁA Nr 0150/XXIV/517/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/501/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

15

UCHWAŁA Nr 0150/XXIV/516/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXIII/500/08 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2009 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy.

16 Uchwała Nr 0150/XXIV/515/08 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
17 UCHWAŁA Nr 0150/XXIV/514/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku.
18 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/513/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wzniesienia Pomnika Powstańców Śląskich
Powrót