Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XVI/342/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
2 UCHWAŁA NR 0150/XVI/341/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XVI/340/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
4 UCHWAŁA NR 0150/XVI/339/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
5 UCHWAŁA NR 0150/XVI/338/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
6

UCHWAŁA NR 0150/XVI/337/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pani K               Dz                 wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 0150/XIII/257/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach

7 Uchwała Nr 0150/XVI/336/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
8 Uchwała Nr 0150/XVI/335/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy pl. Wolności nr 1.
9 Uchwała Nr 0150/XVI/334/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Katowickiej 2 zabudowanej Pałacykiem Browarnianym wraz z obiektami towarzyszącymi tworzącymi zabytkowy „Zespół pałacowo-parkowy”
10 UCHWAŁA NR 0150/XVI/333/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości położonych w Tychach przy Pogodnej i ul. Miłej
11 UCHWAŁA NR 0150/XVI/332/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenie zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
12 UCHWAŁA NR 0150/XVI/331/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Internatu przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
13 UCHWAŁA NR 0150/XVI/330/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
14 UCHWAŁA NR 0150/XVI/329/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy Al. Piłsudskiego 10
15 UCHWAŁA NR 0150/XVI/328/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
16 UCHWAŁA NR 0150/XVI/327/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy Al. Bielskiej 100
17 UCHWAŁA NR 0150/XVI/326/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11
18 UCHWAŁA NR 0150/XVI/325/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta Tychy do działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
19 UCHWAŁA NR 0150/XVI/324/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
20 UCHWAŁA NR 0150/XVI/323/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/IV/54/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych, złom pochodzący z infrastruktury komunalnej oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie miasta Tychy
21

UCHWAŁA NR 0150/XVI/322/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/173/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych na terenie miasta Tychy

22 Uchwała 0150/XVI/321/08 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2008 r.
23 Uchwała Nr 0150/XVI/320/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 marca 2008 do dnia 28 lutego 2009 roku
24

UCHWAŁA NR 0150/XVI/319/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XV/303/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

25 UCHWAŁA NR 0150/XVI/318/2008 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pięciu pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach
Powrót