Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XV/317/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Ford Scorpio o nr rej. ST 10911 na własność miasta Tychy
2 UCHWAŁA NR 0150/XV/316/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zaprzestania działalności Rady Osiedla „Ogrodnik” w okresie dłuższym niż 1 rok i powołania pełnomocnika do zastępowania organów jednostki pomocniczej
3 UCHWAŁA NR 0150/XV/315/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zaprzestania działalności Rady Osiedla „Weronika” w okresie dłuższym niż 1 rok i powołania pełnomocnika do zastępowania organów jednostki pomocniczej
4 UCHWAŁA NR 0150/XV/314/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
5 UCHWAŁA NR 0150/XV/313/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok
6 UCHWAŁA Nr 0150/XV/312/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok
7 UCHWAŁA Nr 0150/XV/311/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008
8 UCHWAŁA NR 0150/XV/310/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach
9 UCHWAŁA NR 0150/XV/309/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie nadania obiektowi sportowemu przy ul. Andersa 22 imienia Alfreda Potrawy
10

UCHWAŁA NR 0150/XV/308/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. o zmianie Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/X/230/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców reprezentujących tyskie kluby sportowe

11 Uchwała Nr 0150/XV/307/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2008 rok.
12 Uchwała Nr 0150/XV/306/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok.
13

UCHWAŁA NR 0150/XV/305/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/196/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28.06.2007r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2008-2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej uchwałą Nr 0150/X/221/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30.08.2007r.

14

UCHWAŁA NR 0150/XV/304/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/664/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do przyjęcia środków z Funduszu Spójności oraz do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej Uchwałą Nr 0150/X/222/07 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2007 r.

15 UCHWAŁA NR 0150/XV/303/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
16 UCHWAŁA NR 0150/XV/302/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2008 r.
17

UCHWAŁA NR 0150/XV/301/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VIII/215/07 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2007 r.

18 UCHWAŁA NR 0150/XV/300/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla placu położonego u zbiegu ulic Śląskiej i Narcyzów
Powrót