Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/III/71/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wezwania Rady Miasta Tychy do usunięcia naruszenia prawa
2

UCHWAŁA NR 0150/III/70/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M                S                działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

3 UCHWAŁA NR 0150/III/69/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
4 UCHWAŁA NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.
5 UCHWAŁA NR 0150/III/67/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/III/66/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z powiatami w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
7 UCHWAŁA Nr 0150/III/65/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
8 UCHWAŁA NR 0150/III/64/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców
9 UCHWAŁA NR 0150/III/63/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców.
10 UCHWAŁA NR 0150/III/62/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Górnośląski Związek Metropolitalny” z siedzibą w Katowicach
11 UCHWAŁA NR 0150/III/61/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków - Suble
12 UCHWAŁA NR 0150/III/60/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków
13 UCHWAŁA NR 0150/III/59/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla "Z"
14 UCHWAŁA NR 0150/III/58/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wilkowyje
15 UCHWAŁA NR 0150/III/57/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Weronika
16 UCHWAŁA NR 0150/III/56/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wartogłowiec
17 UCHWAŁA NR 0150/III/55/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Urszula
18 UCHWAŁA NR 0150/III/54/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Teresa
19 UCHWAŁA NR 0150/III/53/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Tychy
20 UCHWAŁA NR 0150/III/52/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprotka
21 UCHWAŁA NR 0150/III/51/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprocany
22 UCHWAŁA NR 0150/III/50/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ogrodnik
23 UCHWAŁA NR 0150/III/49/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Magdalena
24 UCHWAŁA NR 0150/III/48/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Karolina
25 UCHWAŁA NR 0150/III/47/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele
26 UCHWAŁA NR 0150/III/46/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Honorata”
27 UCHWAŁA NR 0150/III/45/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Czułów
28 UCHWAŁA NR 0150/III/44/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla F-6
29 UCHWAŁA NR 0150/III/43/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Cielmice
30 UCHWAŁA NR 0150/III/42/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”
31 UCHWAŁA NR 0150/III/41/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”.
32 Uchwała Nr 0150/III/40/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok
33

UCHWAŁA NR 0150/III/39/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zarządzenia na terenie miasta Tychy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

34 UCHWAŁA NR 0150/III/38/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia w latach 2007-2009 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
35 UCHWAŁA NR 0150/III/37/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia w latach 2007 – 2009 pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach".
36 UCHWAŁA NR 0150/III/36/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
37 UCHWAŁA NR 0150/III/35/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
38 UCHWAŁA NR 0150/III/34/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 marca 2007 do dnia 29 lutego 2008 roku.
39 UCHWAŁA NR 0150/III/33/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
40

UCHWAŁA NR 0150/III/32/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006r. dotyczącej zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy.

41 UCHWAŁA Nr 0150/III/31/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Zamasza w miejsce Pana Andrzeja Dziuby w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.
42 UCHWAŁA Nr 0150/III/30/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie wstąpienia Pana Zygmunta Marczuka w miejsce Pani Elżbiety Kani w związku z wygaśnięciem mandatu radnej.
Powrót