Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/I/11/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0151/228/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie usunięcia materiałów niebezpiecznych znajdujących się w kompleksie leśnym Tychy-Czułów
2 UCHWAŁA NR 0150/I/10/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
3

UCHWAŁA NR 0150/I/9/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

4 UCHWAŁA NR 0150/I/8/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
5 UCHWAŁA NR 0150/I/7/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/I/6/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
7 UCHWAŁA NR 0150/I/5/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
8 UCHWAŁA Nr 0150/I/4/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wstąpienia Pana Zygmunta Marczuka w miejsce Pani Elżbiety Kani w związku z wygaśnięciem mandatu radnej
9 UCHWAŁA Nr 0150/I/3/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie wstąpienia Pana Krzysztofa Zamasza w miejsce Pana Andrzeja Dziuby w związku z wygaśnięciem mandatu radnego
10 UCHWAŁA NR 0150/I/2/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2006 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnej Pani Elżbiety Kani.
11 UCHWAŁA NR 0150/I/1/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2006 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Dziuby.
Powrót