Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XLI/777/2005
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 777
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 12
Numer aktu 0150/XLI/777/2005
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XLI/777/2005 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
Treść Niniejszą uchwałą dokonuje zmiany Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały - pismo z dnia 23 stycznia 2006r. Nr PN-N-0911/11/R/06 Umorzenie postępowania - pismo z dnia 02 lutego 2006r. Nr PN-N-0911/636/D/05 Uchwała została zmieniona Uchwałą NR 0150/XLII/815/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr 0150/XLI/777/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r. dotyczącej przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów. Niniejsza uchwała zostałą uchylona UCHWAŁĄ NR 0150/XLIX/927/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne projektu typu I Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszarów wiejskich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.
Data uchwalenia/podpisania 2005-12-15
Data zakończenia obowiązywania 2005-12-15
Data uchylenia 2006-08-31
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót