Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXVII/698/05
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 698
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0150/XXXVII/698/05
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXVII/698/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Treść Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 0150/XXVII/532/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Zasad współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Niniejsza uchwała została zmieniona Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/731/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVII/698/05 Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Karty współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Niniejsza uchwała traci moc w związku z podjęciem UCHWAŁY Nr 0150/III/65/2007 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
Data uchwalenia/podpisania 2005-09-01
Data wejścia w życie 2005-09-01
Data zakończenia obowiązywania 2007-01-25
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót