Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXVI/681/05
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 681
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XXXVI/681/05
Tytuł Uchwała Nr 0150/XXXVI/681/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w projekcie pn. „No problem” – angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działania 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, Schematu a „Wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Data uchwalenia/podpisania 2005-06-30
Data wejścia w życie 2005-06-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót