Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXVI/676/05
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 676
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XXXVI/676/05
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/676/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego, na terenie miasta Katowice a niebędącego mieszkańcem miasta Katowice.
Data uchwalenia/podpisania 2005-06-30
Data wejścia w życie 2005-06-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót