Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXVI/671/05
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 671
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 6
Numer aktu 0150/XXXVI/671/05
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/671/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Treść Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazaniu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach.
Data uchwalenia/podpisania 2005-06-30
Data wejścia w życie 2005-06-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót