Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXX/623/13
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 623
Rok porządkowy 2013
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu XXX/623/13
Tytuł

UCHWAŁA  NR XXX/623/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie  ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości  opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania

Treść

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc Uchwała Nr 0150/XVI/358/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania zmieniona Uchwałą Nr 0150/XVII/365/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 roku oraz Uchwałą Nr 0150/XXII/473/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 roku

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r.,  poz.3613.

Słowa kluczowe

parking strefa parkowanie opłata

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2013-04-25
Data wejścia w życie 2013-05-15
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-04-30
  1. 2013-05-02 10:50:41 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-05-02 10:45:04 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-04-30 10:37:07 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót