Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXXIII/623/05
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 623
Rok porządkowy 2005
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0150/XXXIII/623/05
Tytuł UCHWAŁA NR 0150/XXXIII/623/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie Miasta Tychy petard, rac i innych artykułów w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych dając efekt akustyczny i świetlny
Treść Traci moc uchwała nr 106/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1.03.1995r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie Miasta Tychy petard, rac i innych artykułów w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych dając efekt akustyczny i świetlny, oraz zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z późniejszymi zmianami. W dniu 6 maja 2005 roku do Rady Miasta Tychy wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w Katowicach (Nr PN-N-0911/291/R/05) w sprawie stwierdzenia nieważności niniejszej uchwały jako sprzecznej z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wobec powyższego Uchwała Nr 0150/106/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży na terenie Gminy Miasta Tychy petard, rac i innych artykułów w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dając efekt akustyczny i świetlny, oraz zmiany uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 5 marca 1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z późniejszymi zmianami - nadal obowiązuje
Data uchwalenia/podpisania 2005-03-31
Data zakończenia obowiązywania 2005-05-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót