Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr XXVII/590/13
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2010 - 2014
Numer porządkowy 590
Rok porządkowy 2013
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu XXVII/590/13
Tytuł

UCHWAŁA NR XXVII/590/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ponoszonej przez rodziców

Treść

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XV/313/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012 roku.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2013 r.,  poz.2418.

Słowa kluczowe

płatność opłata dziecko piecza zastępcza

Podpisane przez Marczuk Zygmunt - Przewodniczący Rady Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2013-02-28
Data wejścia w życie 2013-03-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2013-03-04
  1. 2013-03-14 13:31:40 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-03-05 10:07:14 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-03-04 14:40:36 Luboń-Stysiak Aneta - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót