Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Rady Miasta Tychy nr 0150/XXVII/536/2004
Kategoria Uchwały Rady Miasta
Kadencja 2002 - 2006
Numer porządkowy 536
Rok porządkowy 2004
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0150/XXVII/536/2004
Tytuł

UCHWAŁA NR 0150/XXVII/536/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/908/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze zatrudnionym w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i nauczycieli doradców

Treść

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2005 roku.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z podjęciem UCHWAŁY NR 0150/XXXII/712/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.

Data uchwalenia/podpisania 2004-11-25
Data zakończenia obowiązywania 2008-08-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDUR
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
Data wytworzenia informacji2013-09-24
  1. 2013-11-12 12:06:19 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-09-24 10:14:34 Luboń-Stysiak Aneta - Edycja istniejącej informacji
Powrót