Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XL/661/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

2

UCHWAŁA NR XL/660/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

3

UCHWAŁA NR XL/659/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00014795/0 położonej przy ul. Edukacji w Tychach

4

UCHWAŁA NR XL/658/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

5

UCHWAŁA NR XL/657/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

6

UCHWAŁA NR XL/656/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach

7

UCHWAŁA NR XL/655/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, o sześcioletnim cyklu kształcenia, w Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, o ośmioletnim cyklu kształcenia

8

UCHWAŁA NR XL/654/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach w szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe

9

UCHWAŁA NR XL/653/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach w szkołę policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe

10

UCHWAŁA NR XL/652/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 12 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 12 w Tychach w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

11

UCHWAŁA NR XL/651/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną nr 5 w Tychach w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

12

UCHWAŁA NR XL/650/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 w Tychach w Zespole Szkół nr 7 w Tychach

13

UCHWAŁA NR XL/649/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach

14

UCHWAŁA NR XL/648/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Tychach w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

15

UCHWAŁA NR XL/647/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Tychach w Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

16

UCHWAŁA NR XL/646/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 9  z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach w ośmioletnią  Szkołę Podstawową nr 40  z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

17

UCHWAŁA NR XL/645/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach

18

UCHWAŁA NR XL/644/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

19

UCHWAŁA NR XL/643/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

20

UCHWAŁA NR XL/642/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 w Tychach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tychachd

21

UCHWAŁA NR XL/641/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 w Tychach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tychach

22

UCHWAŁA NR XL/640/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Rafała Pomorskiego w Tychach

23

UCHWAŁA NR XL/639/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Sportowych w Tychach w ośmioletnią  Sportową Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaj Kopernika w Tychach

24

UCHWAŁA NR XL/638/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

25

UCHWAŁA NR XL/637/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 w Tychach

26

UCHWAŁA NR XL/636/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej w Tychach

27

UCHWAŁA NR XL/635/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

28

UCHWAŁA NR XL/634/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 w Tychach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1  w Tychach

29

UCHWAŁA NR XL/633/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. św. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3  w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. św. Jana Pawła II w Tychach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tychach

30

UCHWAŁA NR XL/632/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach

31

UCHWAŁA NR XL/631/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Karola Palicy w Tychach w ośmioletnią  Szkołę Podstawową nr 6 im. Ks. Karola Palicy w Tychach

32

UCHWAŁA NR XL/630/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach w ośmioletnią  Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franciszka Zubrzyckiego w Tychach

33

UCHWAŁA NR XL/629/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

34

UCHWAŁA NR XL/628/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach

35

UCHWAŁA NR XL/627/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

36

UCHWAŁA NR XL/626/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy z dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy

37

UCHWAŁA NR XL/625/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „MEGREZ” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

38

UCHWAŁA NR XL/624/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

39

UCHWAŁA NR XL/623/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

40

UCHWAŁA NR XL/622/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

41

UCHWAŁA NR XL/621/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

Powrót