Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLIII/717/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok

2

UCHWAŁA NR XLIII/716/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

3

UCHWAŁA NR XLIII/715/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2018

4

UCHWAŁA NR XLIII/714/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap I

5

UCHWAŁA NR XLIII/713/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach

6

UCHWAŁA NR XLIII/712/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach

7

UCHWAŁA NR XLIII/711/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

8

UCHWAŁA NR XLIII/710/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

9

UCHWAŁA NR XLIII/709/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego

10

UCHWAŁA NR XLIII/708/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok

11

UCHWAŁA NR XLIII/707/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

12

UCHWAŁA NR XLIII/706/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

13

UCHWAŁA NR XLIII/705/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

UCHWAŁA NR XLIII/704/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

15

UCHWAŁA NR XLIII/703/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2018 r.

Powrót