Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXV/438/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019

2

UCHWAŁA NR XXV/437/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014-2016 zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/725/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r.

3

Uchwała Nr XXV/436/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transport zbiorowego – Gminy Tychy

4

UCHWAŁA NR XXV/435/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 1947/37, stanowiącej własność Gminy

5

UCHWAŁA NR XXV/434/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

6

UCHWAŁA NR XXV/433/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Tychy działki nr 1510/16 stanowiącej ul. Wilkowyjską

7

UCHWAŁA NR XXV/432/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej,  Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach

8

UCHWAŁA NR XXV/431/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XXV/430/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Powrót