Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XX/357/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Oświadczenie Prezydenta Miasta Tychy o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, oraz na pracowników Organu

2

UCHWAŁA NR XX/356/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XX/355/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR XX/354/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014-2016 zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/725/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2013 r.

5

UCHWAŁA NR XX/353/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2016-2018

6

UCHWAŁA NR XX/352/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Oświęcimskiej i ul. Miłej

7

UCHWAŁA NR XX/351/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej

8

UCHWAŁA NR XX/350/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 5389/64, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat)

9

UCHWAŁA NR XX/349/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

10

UCHWAŁA NR XX/348/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

11

UCHWAŁA NR XX/347/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

Powrót