Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXIX/489/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na  działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXIX/488/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR XXIX/487/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok

4

UCHWAŁA NR XXIX/486/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014-2020

5

UCHWAŁA NR XXIX/485/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

6

UCHWAŁA NR XXIX/484/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

7

UCHWAŁA NR XXIX/483/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

8

UCHWAŁA NR XXIX/482/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

9

UCHWAŁA NR XXIX/481/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 127 626 zł Ośrodkowi Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ MENS SANA Sp. z o.o. na prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu i narkotyków, obejmującej terapie grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w roku 2017

10

UCHWAŁA NR XXIX/480/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego

11

UCHWAŁA NR XXIX/479/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok

12

UCHWAŁA NR XXIX/478/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

13

UCHWAŁA NR XXIX/477/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

14

UCHWAŁA NR XXIX/476/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie miasta Tychy na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków

15

UCHWAŁA NR XXIX/475/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

16

UCHWAŁA NR XXIX/474/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

17

UCHWAŁA NR XXIX/473/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/297/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18

UCHWAŁA NR XXIX/472/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/81/11 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

19

UCHWAŁA NR XXIX/471/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługiwanej przez Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy oraz zakresu obowiązków powierzonych Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy

20

UCHWAŁA NR XXIX/470/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.

21

UCHWAŁA NR XXVIII/469/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/452/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

22

UCHWAŁA NR XXVIII/468/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Powrót