Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXVI/446/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J                  P                  na  działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XXVI/445/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XXVI/444/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

4

UCHWAŁA NR XXVI/443/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XXVI/442/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Tychach w rejonie ulic Elfów, Bajkowej i Uczniowskiej

6

UCHWAŁA NR XXVI/441/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XXVI/440/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

8

UCHWAŁA NR XXVI/439/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót