Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR VI/80/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

2

UCHWAŁA NR VI/79/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/613/13 Rady Miasta Tychy z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach

4

UCHWAŁA NR VI/77/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Anna w Tychach

5

UCHWAŁA NR VI/76/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży działek nr 5807/89 i 5808/89 na rzecz Rzymsko- Katolickiej Parafii pod wezwaniem błogosławionej Karoliny Kózkówny w Tychach

6

UCHWAŁA NR VI/75/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

7

UCHWAŁA NR VI/74/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego

8

UCHWAŁA NR VI/73/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Czystej

9

UCHWAŁA NR VI/72/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Starokościelnej

10

UCHWAŁA NR VI/71/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Brzozowej

11

UCHWAŁA NR VI/70/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy Pl. Św. Anny

12

UCHWAŁA NR VI/69/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Elfów

13

UCHWAŁA NR VI/68/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

14

UCHWAŁA NR VI/67/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

15

UCHWAŁA NR VI/66/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej

16

UCHWAŁA NR VI/65/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 69/B

17

UCHWAŁA NR VI/64/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy

18

UCHWAŁA NR VI/63/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

19

UCHWAŁA NR VI/62/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/835/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

20

UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

22

UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/568/13 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” zmienionej uchwałami Rady Miasta Tychy: Nr XXXII/644/13 z dnia 27 czerwca 2013r., Nr XXXIV/693/13 z dnia 26 września 2013r. i Nr XXXVII/751/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013r.

Powrót