Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/941/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczącej wezwania do skutecznych działań odpowiedzialnych za stan dróg na terenie województwa śląskiego
2 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/940/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
3 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/939/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 0150/XLVIII/903/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Miedzygminnego pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny”.
4 UCHWAŁA Nr 0150/XLIX/938/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy Nr 0150/XVI/359/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku
5 UCHWAŁA Nr 0150/XLIX/937/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.
6 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/936/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
7

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/935/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy.

8 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/934/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
9 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/933/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach: Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej
10 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/932/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje, przy ulicy Mikołowskiej
11 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/931/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota-Roweckiego i Armii Krajowej
12 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”
13 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/929/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”
14 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/928/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów.
15 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/927/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie udziału Miasta Tychy w działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne projektu typu I Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów z obszarów wiejskich Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów.
16 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/926/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Tychy
17 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/925/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
18 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/924/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim na prowadzenie niektórych zadań dotyczących spraw paszportowych przez Miasto Tychy.
19 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/923/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Urzędu Miasta Tychy
20 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/922/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Z - 1"
21 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/921/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”
22 UCHWAŁA NR 0150/XLIX/920/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”
Powrót