Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/884/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa G             i R              J                  na działalność Prezydenta Miasta

2

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/883/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Panów A        , M            i W                M                             na bezczynność Prezydenta Miasta Tychy

3

UCHWAŁA NR 0150/XLVII/882/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E                    S                 na działalność Prezydenta Miasta Tychy

4 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/881/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób poszkodowanych ze względów losowych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
5 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/880/06 RADY MIASTA TYCHY dnia 24 maja 2006 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
6 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/879/06 RADY MIASTA TYCHY dnia 24 maja 2006 roku w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały nr 0150/XVIII/398/04
7 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/878/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum Odzieżowego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
8 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/877/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
9 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/876/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
10 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/875/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy Al. Bielskiej 100
11 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/874/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
12 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/873/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Medycznej w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
13 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/872/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Generała Andersa 20
14 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/871/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
15 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/870/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
16 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/869/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
17 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/868/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim o wykonywanie zadań publicznych z zakresu działania Wojewody wynikających z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach przez Miasto Tychy.
18 UCHWAŁA NR 0150/XLVII/867/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia wyników konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy oraz przyjęcia opinii w tej sprawie.
Powrót