Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XLV/850/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana K          Sz              na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Dyrektora MZBM

2 UCHWAŁA NR 0150/XLV/849/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
3 UCHWAŁA Nr 0150/XLV/848/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 roku.
4 UCHWAŁA NR 0150/ XLV/847/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008.
5

UCHWAŁA Nr 0150/XLV/846/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

6

UCHWAŁA NR 0150/XLV/845/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/821/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach.

7 UCHWAŁA NR 0150/XLV/844/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy, a innymi gminami na organizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego
8 UCHWAŁA NR 0150/XLV/843/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Piaskowej i Świerkowej.
9

UCHWAŁA NR 0150/XLV/842/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/807/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

10 UCHWAŁA NR 0150/XLV/841/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
11 UCHWAŁA NR 0150/XLV/840/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
12 UCHWAŁA NR 0150/XLV/839/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2005.
13

UCHWAŁA NR 0150/XLV/838/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie opracowania raportu dotyczącego budowy Zespołu Szkół Municypalnych

14 UCHWAŁA NR 0150/XLV/837/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego komisji doraźnej ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XLV/836/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji doraźnej ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”
Powrót