Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/835/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach”
2 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/834/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul.Sadowej
3 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/833/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie ul. Katowickiej i Browaru Książęcego
4 UCHWAŁA Nr 0150/XLIII/832/06 Rady Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla wybitnych sportowców reprezentujących tyskie kluby sportowe
5 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/831/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy
6 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/830/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
7 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/829/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia nieodpłatnego wstępu do muzeum
8 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/828/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Tychy
9 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/827/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic administracyjnych między gminą Bieruń, a Miastem Tychy
10 UCHWAŁA NR 0150/XLIII/826/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
11 UCHWAŁA Nr 0150/XLIII/825/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy.
Powrót