Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/LII/979/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana radnego Stefana Moćko na działalność Prezydenta Miasta Tychy
2

UCHWAŁA NR 0150/LII/978/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi A                  P                          na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

3

UCHWAŁA NR 0150/LII/977/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani L         B         na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach oraz bezczynność Prezydenta Miasta Tychy

4

UCHWAŁA NR 0150/LII/976/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana H              G              na działalność Prezydenta Miasta Tychy i Rady Osiedla Paprocany

5 UCHWAŁA NR 0150/LII/975/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
6 UCHWAŁA NR 0150/LII/974/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
7 UCHWAŁA NR 0150/LII/973/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
8 UCHWAŁA NR 0150/LII/972/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października w sprawie nadania nazwy ulicy.
9 UCHWAŁA NR 0150/LII/971/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy
10 UCHWAŁA NR 0150/LII/970/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie – od Polskich Kolei Państwowych S.A. – pięciu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych położonych w Tychach
11

UCHWAŁA NR 0150/LII/969/2006 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVI/860/06 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

12 UCHWAŁA NR 0150/LII/968/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.
13 UCHWAŁA NR 0150/LII/967/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z - 1"
14 UCHWAŁA NR 0150/LII/966/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie rozwiązania doraźnej komisji Rady Miasta ds. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany Statutu Osiedla „Z”
15 UCHWAŁA NR 0150/LII/965/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XIII/235/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie Statutu Osiedla "Z".
16 UCHWAŁA NR 0150/LII/964/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu zmiany Statutu Osiedla „Z”
Powrót