Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/752/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r. w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”
2 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/751/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r.w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/750/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli „Magdalena” i „Urszula”
4

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/749/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0150/XXIX/567/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok (z późn. zm.)

5

UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/748/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy Komisji w zakresie wyjaśnienia okoliczności związanych z wybudowaniem supermarketu „KAUFLAND”

6 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/747/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie poparcia inicjatywy budowy pomnika pn. "Od ślubów Jana Kazimierza do Jana Pawła II"
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/746/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na Osiedlu Osada w Tychach
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/745/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r.w sprawie uchylenia Uchwały nr 337/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25. listopada 1999 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 15% udziałów w tworzonej spółce pod firmą Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach pracownikom Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/744/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia spółek Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Tychach oraz „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.
10 Uchwała Nr 0150/XXXIX/743/05 Rady MIasta Tychy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowopowstającemu rondu u zbiegu ulic Sikorskiego i Armii Krajowej
11 Uchwała Nr 0150/XXXIX/742/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Stoczniowców
12 Uchwała Nr 0150/XXXIX/741/05 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Tychy
13 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/740/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 rok.
14 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/739/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r. w sprawie sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do realizacji projektów w ramach programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tego tytułu.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/738/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.)
16 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/737/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy
Powrót