Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXV/508/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2004r.
2 UCHWAŁA NR 0150/XXV/507/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XXV/506/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
4 UCHWAŁA NR 0150/XXV/505/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Honorata”
5 UCHWAŁA NR 0150/XXV/504/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXV/503/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
7 UCHWAŁA NR 0150/XXV/502/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
8 UCHWAŁA NR 0150/XXV/501/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXV/500/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Tychy udziałów posiadanych w TYSKIE DROGI Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/XXV/499/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego pomiędzy: ulicą Mikołowską, drogą polną o kierunku północ-południe, torami kolejowymi relacji Katowice – Bielsko-Biała a linią lasu” dla obszaru położonego w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej
11 UCHWAŁA NR 0150/XXV/498/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r.w sprawie: wyrażenia zgody na zakup 2 aparatów EKG 12 kanałowych z wyświetlaczem do badań kardiologicznych przez spzoz Szpital Miejski w Tychach
12

UCHWAŁA Nr 0150/XXV/497/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Tychach przy ul. Jedności 51

13

UCHWAŁA Nr 0150/XXV/496/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/108/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach ul. Budowlanych 59

14 UCHWAŁA Nr 0150/XXV/495/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej 18
15 UCHWAŁA NR 0150/XXV/494/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2004 roku
16 UCHWAŁA NR 0150/XXV/493/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach
17 UCHWAŁA NR 0150/XXV/492/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach
18

UCHWAŁA NR 0150/XXV/491/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

19 UCHWAŁA NR 0150/XXV/490/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie
20 UCHWAŁA NR 0150/XXV/489/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Powrót