Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/488/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
2 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/487/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/486/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
4 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/485/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
5 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/484/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia projektu „ Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych” oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
6 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/483/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok
7 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/482/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
8 UCHWAŁA NR 0150/XXIV/481/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pn. „wybór banku do obsługi budżetu Miasta Tychy” zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Powrót