Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 UCHWAŁA NR 0150/XXI/450/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
2 UCHWAŁA NR 0150/XXI/449/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 10 i włączenia go do Zespołu Szkół nr 6 w Tychach
3 UCHWAŁA NR 0150/XXI/448/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Uzupełniające nr 1 z siedzibą w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 i włączenia go do Zespołu Szkół nr 3 w Tychach
4 UCHWAŁA NR 0150/XXI/447/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Tychach przy ul. Wejchertów 20 i włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach
5 UCHWAŁA NR 0150/XXI/446/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej pod nazwą Technikum Gastronomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 5
6 UCHWAŁA NR 0150/XXI/445/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej pod nazwą Technikum Samochodowe wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10 w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum Uzupełniające nr 4
7 UCHWAŁA NR 0150/XXI/444/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół ponadpodstawowych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11 w szkoły ponadgimnazjalne
8 UCHWAŁA NR 0150/XXI/443/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół ponadpodstawowych dla dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach przy Alei Bielskiej 100 w szkoły ponadgimnazjalne
9 UCHWAŁA NR 0150/XXI/442/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej pod nazwą Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach przy ul. Gen. Andersa 20 w szkołę ponadgimnazjalną – Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Tychach ul. Gen. Andersa 20
10 UCHWAŁA NR 0150/XXI/441/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie przekształcenia dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. G. Morcinka w Tychach ul. Wejchertów 20 w szkołę ponadgimnazjalną – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach ul. Wejchertów 20
11 UCHWAŁA NR 0150/XXI/440/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach przy ul. Jedności 51 z Gimnazjum nr 8 w Tychach przy ul. Jedności 51 z Przedszkolem nr 23 w Tychach przy ul. Jedności 51 w zespół szkolno-przedszkolny
12 UCHWAŁA NR 0150/XXI/439/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach przy ul. Leśnej 18 z Przedszkolem nr 2 w Tychach przy ul. Leśnej 18 w zespół szkolno-przedszkolny
13 UCHWAŁA NR 0150/XXI/438/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmian w Statucie komunalnej instytucji kultury pod nazwą "Teatr Mały w Tychach"
14 UCHWAŁA NR 0150/XXI/437/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej na terenia miasta Tychy przez podmioty gospodarcze
15 Uchwała Nr 0150/XXI/436/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy”.
16 Uchwała Nr 0150/XXI/435/04 Rady Miasta Tychy z dnia 27 maja 2004r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
17

UCHWAŁA NR 0150/XXI/434/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004r.w sprawie ustanowienia nagrody Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla wybitnych studentów miasta Tychy

18 UCHWAŁA NR 0150/XXI/433/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie Statutu Osiedla „Honorata”
19

UCHWAŁA NR 0150/XXI/432/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r.w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Honorata”

20 UCHWAŁA NR 0150/XXI/431/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Tychach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
21 UCHWAŁA NR 0150/XX/430/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004 r.
22 UCHWAŁA NR 0150/XX/429/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
23 UCHWAŁA NR 0150/XX/428/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
24 UCHWAŁA NR 0150/XX/427/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2004 roku w sprawie udziału miasta Tychy w konkursie organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Powrót