Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/529/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

2 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/528/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
3

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/527/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/505/04 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Honorata”

4 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/526/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy
5 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/525/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.
6 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/524/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/523/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta Tychy w latach 2005 - 2009
8

Uchwała nr 0150/XXVI/522/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 roku w sprawie statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych siedzibą w Tychach

9 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/521/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych siedzibą w Tychach
10

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/520/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie likwidacji środka specjalnego utworzonego przy Miejskim Zarządzie Targowisk z siedzibą w Tychach

11 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/519/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Targowisk z siedzibą w Tychach przy ul. Piłsudskiego 12.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/518/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy
13 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/517/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego w budynku przy ul. Narcyzów 24 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
14 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/516/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej - al. Jana Pawła II.
15 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/515/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt oraz regulaminu Noclegowni Miejskiej w Tychach, ul. Mikołowska 122
16 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/514/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego pokrycia środków na wynagrodzenie jednego etatu nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Tychy
17

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/513/2004 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r.w sprawie ustalenia odpłatności za przygotowanie posiłków w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy.

18 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/512/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Tychy do Stowarzyszenia Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach
19

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/511/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 0150/XIII/228/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/677/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Czułów

20

UCHWAŁA NR 0150/XXVI/510/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXI/434/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustanowienia nagrody Samorządu Miasta Tychy “Quod discis, tibi discis” (czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz) dla wybitnych studentów miasta Tychy

21 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/509/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Tychy”
Powrót