Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XVI/364/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia zaskarżenia uchwał Rady Miasta Tychy: 1. Nr 0150/XIII/244/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Miasta Tychy za bezpodstawne wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 6 sierpnia 2002 r. 2. Nr 0150/XIII/245/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Urzędu Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta
2 Uchwała Nr 0150/XVI/363/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
3 Uchwała Nr 0150/XVI/362/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2004 roku
4 Uchwała Nr 0150/XVI/361/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta
5 Uchwała Nr 0150/XVI/360/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
6 Uchwała Nr 0150/XVI/359/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
7 Uchwała Nr 0150/XVI/358/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania
8 Uchwała Nr 0150/XVI/357/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
9 Uchwała Nr 0150/XVI/356/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków-Suble
10 Uchwała Nr 0150/XVI/355/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żwaków
11 Uchwała Nr 0150/XVI/354/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Z
12 Uchwała Nr 0150/XVI/353/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wilkowyje
13 Uchwała Nr 0150/XVI/352/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Weronika
14 Uchwała Nr 0150/XVI/351/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Wartogłowiec
15 Uchwała Nr 0150/XVI/350/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Teresa
16 Uchwała Nr 0150/XVI/349/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Tychy
17 Uchwała Nr 0150/XVI/348/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprotka
18 Uchwała Nr 0150/XVI/347/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Paprocany
19 Uchwała Nr 0150/XVI/346/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Ogrodnik
20 Uchwała Nr 0150/XVI/345/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele
21 Uchwała Nr 0150/XVI/344/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla F-6
22 Uchwała Nr 0150/XVI/343/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Czułów
23 Uchwała Nr 0150/XVI/342/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Cielmice
24 Uchwała Nr 0150/XVI/341/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przystąpienia do zawarcia ugody z rzymskokatolicką parafią św. Marii Magdaleny w Tychach
25

Uchwała Nr 0150/XVI/340/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta nr 0150/XV/332/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy"

26 Uchwała Nr 0150/XVI/339/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zakup gastrofiberoskopu GIS-E przez spzoz Szpital Miejski w Tychach
27 Uchwała Nr 0150/XVI/338/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie potwierdzenia warunków pracy i ustalenia wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
28 Uchwała Nr 0150/XVI/337/2004 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004r.w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A. w Tychach
29

Uchwała Nr 0150/XVI/336/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/860/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

30 Uchwała Nr 0150/XVI/335/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu miasta Tychy na 2004 rok
31 Uchwała Nr 0150/XVI/334/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok
Powrót