Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/IX/170/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku
2 Uchwała Nr 0150/IX/169/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Tychy
3 Uchwała Nr 0150/IX/168/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie konsultacji w zakresie utworzenia jednostek pomocniczych - dzielnic i ich statutów
4

Uchwała Nr 0150/IX/167/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/31/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutów Rad Osiedli

5 Uchwała Nr 0150/IX/166/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce „Oczyszczalnia Ścieków Czułów” Sp. z o.o. w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/IX/165/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
7 Uchwała Nr 0150/IX/164/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy
8 Uchwała Nr 0150/IX/163/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy
9 Uchwała Nr 0150/IX/162/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz przyznania bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych
10 Uchwała Nr 0150/IX/161/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 636/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r.
11 Uchwała Nr 0150/IX/160/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie likwidacji szkoły ponadpodstawowej - Zasadniczej Szkoły Rolniczo - Ogrodniczej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
12 Uchwała Nr 0150/VII/89/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
13 Uchwała Nr 0150/IX/158/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
Powrót