Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/VII/142/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/VII/141/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży "Hotelu Tychy"
3 Uchwała Nr 0150/VII/140/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przekazania mienia Skarbu Państwa służącego użyteczności publicznej jako mienia komunalnego do wykonywania zadań własnych Gminy
4 Uchwała Nr 0150/VII/139/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przyrzeczenia wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
5 Uchwała Nr 0150/VII/138/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sadowej
6 Uchwała Nr 0150/VII/137/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Sportowych w Tychach Al. Niepodległości 190
7 Uchwała Nr 0150/VII/136/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Czarnieckiego 22
8 Uchwała Nr 0150/VII/135/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 12 w Tychach ul. Elfów 9
9 Uchwała Nr 0150/VII/134/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 11 w Tychach Al. Niepodległości 108
10

Uchwała Nr 0150/VII/133/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 8 w Tychach ul. Jedności 51

11 Uchwała Nr 0150/VII/132/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 7 w Tychach ul. Zgrzebnioka 45
12 Uchwała Nr 0150/VII/131/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 6 w Tychach ul. Tołstoja 1
13 Uchwała Nr 0150/VII/130/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 5 w Tychach ul. Młodzieżowa 1
14 Uchwała Nr 0150/VII/129/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 4 w Tychach ul. F.Konecznego 1
15 Uchwała Nr 0150/VII/128/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach ul. Borowa 123
16 Uchwała Nr 0150/VII/127/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach ul. Brzozowa 24
17 Uchwała Nr 0150/VII/126/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach ul. Zgrzebnioka 45
18 Uchwała Nr 0150/VII/125/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach ul. Konecznego 1
19 Uchwała Nr 0150/VII/124/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach ul. Gen.de Gaulle’a 18
20 Uchwała Nr 0150/VII/123/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Piłsudskiego 21
21

Uchwała Nr 0150/VII/122/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tychach ul. Jedności 51

22 Uchwała Nr 0150/VII/121/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach ul. Harcerska 25
23 Uchwała Nr 0150/VII/120/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach ul. Fitelberga 8
24 Uchwała Nr 0150/VII/119/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach ul. Begonii 5
25 Uchwała Nr 0150/VII/118/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. M.C. Skłodowskiej w Tychach ul. M.C. Skłodowskiej 4
26 Uchwała Nr 0150/VII/117/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach ul. Borowa 123
27 Uchwała Nr 0150/VII/116/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tychach ul. Leśna 18
28 Uchwała Nr 0150/VII/115/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach ul. Cmentarna 54
29 Uchwała Nr 0150/VII/114/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach ul. Tołstoja 1
30 Uchwała Nr 0150/VII/113/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach ul. Katowicka 102
31 Uchwała Nr 0150/VII/112/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tychach ul. Oświęcimska 256
32 Uchwała Nr 0150/VII/111/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach ul. Wojska Polskiego 10
33 Uchwała Nr 0150/VII/110/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach ul. Jaroszowicka 100
34 Uchwała Nr 0150/VII/109/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach Plac Wolności 4
35 Uchwała Nr 0150/VII/108/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach ul. Budowlanych 59
36 Uchwała Nr 0150/VII/107/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach ul. Generała Andersa 16
37 Uchwała Nr 0150/VII/106/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tychach ul. Filaretów 5
38 Uchwała Nr 0150/VII/105/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach ul. Elfów 56
39 Uchwała Nr 0150/VII/104/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach ul. Kardynała Hlonda 1
40 Uchwała Nr 0150/VII/103/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Muzycznych w Tychach Al. Niepodległości 53
41 Uchwała Nr 0150/VII/102/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 7 w Tychach ul. Browarowa 1a
42 Uchwała Nr 0150/VII/101/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 6 w Tychach Al. Piłsudskiego 10
43 Uchwała Nr 0150/VII/100/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach ul. Edukacji 11
44 Uchwała Nr 0150/VII/99/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach Al. Bielska 100
45 Uchwała Nr 0150/VII/98/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 3 w Tychach ul. Nowokościelna 11
46 Uchwała Nr 0150/VII/97/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 2 w Tychach ul. Gen. Andersa 20
47 Uchwała Nr 0150/VII/96/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach przy ul. H. i K. Wejchertów 20
48 Uchwała Nr 0150/VII/95/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego ul. Elfów 62
49 Uchwała Nr 0150/VII/94/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida ul. Norwida 40
50 Uchwała Nr 0150/VII/93/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ul. Korczaka 6
51 Uchwała Nr 0150/VII/92/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku budżetowym 2003 przeznaczonych na budowę mieszkań w formie podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
52

Uchwała Nr 0150/VII/91/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

53 Uchwała Nr 0150/VII/90/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczone parkingi strzeżone i ich parkowanie
54 Uchwała Nr 0150/VII/89/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
55 Uchwała Nr 0150/VII/88/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie dofinansowania ze środków własnych zadania z zakresu administracji rządowej dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach
56 Uchwała Nr 0150/VII/87/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach
57

Uchwała Nr 0150/VII/86/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy.

58 Uchwała Nr 0150/VII/85/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów
59 Uchwała Nr 0150/VII/84/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tychach za rok 2002
Powrót