Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XV/333/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania
2 Uchwała Nr 0150/XV/332/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy”
3 Uchwała Nr 0150/XV/331/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzrocze Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 0150/XIII/224/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy w części § 1 ust. 2, 3 i 4 wraz z odpowiadającymi im załącznikami mapowymi
4 Uchwała Nr 0150/XV/330/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 636/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. oraz ogłoszenia jednolitego tekstu
5 Uchwała Nr 0150/XV/329/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Sosnowiec odnośnie powierzenia Publicznemu Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Sosnowcu realizacji zadania publicznego w zakresie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/XV/328/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie wykorzystania środków na finsnowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku
7

Uchwała Nr 0150/XV/327/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/591/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2001 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Centrum Kultury w Tychach

8 Uchwała Nr 0150/XV/326/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 372/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach
9

Uchwała Nr 0150/XV/325/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/137/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Sportowych w Tychach Al. Niepodległości 190

10

Uchwała Nr 0150/XV/324/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/136/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Czarnieckiego 22

11

Uchwała Nr 0150/XV/323/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/135/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 12 w Tychach ul. Elfów 9

12

Uchwała Nr 0150/XV/322/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/134/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 11 w Tychach Al. Niepodległości 108

13

Uchwała Nr 0150/XV/321/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/133/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 8 w Tychach ul. Jedności 51

14

Uchwała Nr 0150/XV/320/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/132/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 7 w Tychach ul. Zgrzebnioka 45

15

Uchwała Nr 0150/XV/319/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/131/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 6 w Tychach ul. Tołstoja 1

16

Uchwała Nr 0150/XV/318/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/130/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 5 w Tychach ul. Młodzieżowa 1

17

Uchwała Nr 0150/XV/317/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/129/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 4 w Tychach ul. F.Konecznego 1

18

Uchwała Nr 0150/XV/316/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/128/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach ul. Borowa 123

19

Uchwała Nr 0150/XV/315/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/127/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach ul. Brzozowa 24

20

Uchwała Nr 0150/XV/314/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/126/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach ul. Zgrzebnioka 45

21

Uchwała Nr 0150/XV/313/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/125/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 37 w Tychach ul. Konecznego 1

22

Uchwała Nr 0150/XV/312/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/124/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 36 w Tychach ul. Gen.de Gaulle’a 18

23

Uchwała Nr 0150/XV/311/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/123/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ul. Piłsudskiego 21

24

Uchwała Nr 0150/XV/310/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/122/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Tychach ul. Jedności 51

25

Uchwała Nr 0150/XV/309/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/121/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach ul. Harcerska 25

26

Uchwała Nr 0150/XV/308/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/120/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach ul. Fitelberga 8

27

Uchwała Nr 0150/XV/307/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/119/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach ul. Begonii 5

28

Uchwała Nr 0150/XV/306/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/118/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 11 im. M.C. Skłodowskiej w Tychach ul. M.C. Skłodowskiej 4

29

Uchwała Nr 0150/XV/305/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/117/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach ul. Borowa 123

30

Uchwała Nr 0150/XV/304/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/116/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Tychach ul. Leśna 18

31

Uchwała Nr 0150/XV/303/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/115/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka przy Szkole Podstawowej nr 8 w Tychach ul. Cmentarna 54

32

Uchwała Nr 0150/XV/302/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/114/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach ul. Tołstoja 1

33

Uchwała Nr 0150/XV/301/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/113/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach ul. Katowicka 102

34

Uchwała Nr 0150/XV/300/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/112/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tychach ul. Oświęcimska 256

35

Uchwała Nr 0150/XV/299/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/111/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach ul. Wojska Polskiego 10

36

Uchwała Nr 0150/XV/298/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/110/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach ul. Jaroszowicka 100.

37

Uchwała Nr 0150/XV/297/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/109/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach Plac Wolności 4

38

Uchwała Nr 0150/XV/296/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/108/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach ul. Budowlanych 59

39

Uchwała Nr 0150/XV/295/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/107/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tychach ul. Generała Andersa 16

40

Uchwała Nr 0150/XV/294/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/106/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tychach ul. Filaretów 5

41

Uchwała Nr 0150/XV/293/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/105/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach ul. Elfów 56

42

Uchwała Nr 0150/XV/292/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/104/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Tychach ul. Kardynała Hlonda 1

43

Uchwała Nr 0150/XV/291/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/103/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół Muzycznych w Tychach ul. Al. Niepodległości 53

44

Uchwała Nr 0150/XV/290/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/102/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 7 w Tychach ul. Browarowa 1 a

45

Uchwała Nr 0150/XV/289/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/101/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 6 w Tychach Al. Piłsudskiego 10

46

Uchwała Nr 0150/XV/288/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/100/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 5 w Tychach ul. Edukacji 11

47

Uchwała Nr 0150/XV/287/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/99/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach Al. Bielska 100

48

Uchwała Nr 0150/XV/286/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/98/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 3 w Tychach ul. Nowokościelna 11

49

Uchwała Nr 0150/XV/285/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/97/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 2 w Tychach ul. Gen. Andersa 20

50

Uchwała Nr 0150/XV/284/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/96/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach ul. H.i K. Wejchertów 20

51

Uchwała Nr 0150/XV/283/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/95/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach ul. Elfów 62

52

Uchwała Nr 0150/XV/282/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/94/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r . w sprawie utworzenia środka specjalnego przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ul. Norwida 40

53

Uchwała Nr 0150/XV/281/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/93/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ul. Korczaka 6

54

Uchwała Nr 0150/XV/280/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 348/1999 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach

55

Uchwała Nr 0150/XV/279/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/904/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt z siedzibą w Tychach

56 Uchwała Nr 0150/XV/278/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
57 Uchwała Nr 0150/XV/277/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
58 Uchwała Nr 0150/XV/276/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 256/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30 września 1999 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy
59

Uchwała Nr 0150/XV/275/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XIV/254/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2004 roku

60 Uchwała Nr 0150/XV/274/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wskazania osoby reprezentującej Miasto Tychy w radzie nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Katowicach
61 Uchwała Nr 0150/XV/273/03 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia miasta Tychy do „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
Powrót