Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/XIII/247/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach
2

Uchwała Nr 0150/XIII/246/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/IX/170/03 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku

3 Uchwała Nr 0150/XIII/245/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Urzędu Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta
4 Uchwała Nr 0150/XIII/244/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Miasta Tychy za bezpodstawne wstrzymanie wykonania decyzji z dnia 6 sierpnia 2002 r.
5 Uchwała Nr 0150/XIII/243/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta Tychy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, Prezydenta Miasta Tychy, Rady Miasta Tychy
6 Uchwała Nr 0150/XIII/242/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
7 Uchwała Nr 0150/XIII/241/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz Prezydenta Miasta Tychy
8

Uchwała Nr 0150/XIII/240/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/683/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Stare Tychy

9

Uchwała Nr 0150/XIII/239/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/682/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Paprotka

10

Uchwała Nr 0150/XIII/238/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/681/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Paprocany

11

Uchwała Nr 0150/XIII/237/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/684/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Wartogłowiec

12

Uchwała Nr 0150/XIII/236/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/685/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Wilkowyje

13

Uchwała Nr 0150/XIII/235/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/686/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla „Z”

14

Uchwała Nr 0150/XIII/234/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/687/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków

15

Uchwała Nr 0150/XIII/233/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/688/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Żwaków-Suble

16

Uchwała Nr 0150/XIII/232/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/692/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Weronika

17

Uchwała Nr 0150/XIII/231/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/690/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Teresa

18

Uchwała Nr 0150/XIII/230/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/676/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Cielmice

19

Uchwała Nr 0150/XIII/229/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/679/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele

20

Uchwała Nr 0150/XIII/228/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/677/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Czułów

21

Uchwała Nr 0150/XIII/227/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/678/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla F-6

22

Uchwała Nr 0150/XIII/226/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/680/2001 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie Statutu Osiedla Ogrodnik

23 Uchwała Nr 0150/XIII/225/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie rozdzielenia funkcji edukacyjnej i sportowej w obiekcie Zespołu Szkół Municypalnych
24 Uchwała Nr 0150/XIII/224/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Tychy
25

Uchwałą Nr 0150/XIII/223/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/X/187/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

26 Uchwała Nr 0150/XIII/222/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie zaliczenia dróg usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Tychy do kategorii dróg gminnych
27 Uchwała Nr 0150/XIII/221/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/707/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2001 r.
28

Uchwała Nr 0150/XIII/220/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/871/2002 Rady Miasta z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta Tychy na rzecz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

29 Uchwała Nr 0150/XIII/219/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół nr 4 w Tychach
30

Uchwała Nr 0150/XIII/218/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r.w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

31 Uchwała Nr 0150/XIII/217/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zasad i trybu korzystania oraz zasad odpłatności za korzystanie z Mieszkań Chronionych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i Mieszkań Chronionych Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach
32 Uchwała Nr 0150/XIII/216/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku
33 Uchwała Nr 0150/XIII/215/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2003 rok
34

Uchwała Nr 0150/XIII/214/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2002 r.w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

35 Uchwała Nr 0150/XIII/213/03 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy
Powrót