Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała Nr 0150/I/8/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej - doraźnej do opracowania Statutu Miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/I/7/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/928/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie powołania dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach
3 Uchwała Nr 0150/I/6/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/932/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie regulaminu korzystania z Jeziora Paprocańskiego w części określonej w okt 10, pkt 12 oraz zdaniu ostatnim regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały
4 Uchwała Nr 0150/I/5/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/I/4/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy przez Przewodniczącego Rady Miasta zwanego dalej pracodawcą wobec Prezydenta Miasta Tychy
6 Uchwała Nr 0150/I/3/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
7 Uchwała Nr 0150/I/2/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
8 Uchwała Nr 0150/I/1/02 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót