Tyskie krajobrazy

TABLICA OGŁOSZEŃ - Archiwum

Ogłoszenia archiwalne
1 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
2 Informacja o planowanej przerwie w dostępie do systemu informatycznego obsługującego wydawanie dowodów osobistych w czwartek 28 grudnia br. - przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego możliwe tylko do godz. 11.30
3 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.81.2023 - znaleziono pklecak z napisem adidas
4 Ogłoszenie w sprawie zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o. w Tychach.
5 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9 im. Pluszowego Misia w Tychach, ul. Brzozowa 41
6 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.37.2023 - znaleziono telefon komórkowy marki Samsung
7 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach
8 Sprzedaż końcowa paliwa stałego - węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, w ramach zakupu preferencyjnego
9 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.21.2023 - znaleziono pieniadze w kwocie około 200 zł.
10 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.23.2023 - znaleziono telefony komórkowe marki: Motorola, Moto, Xiaomi Redmi, iPhone, Xiaomi Redmi, LG.
11 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.25.2023 - znaleziono telefon komórkowy marki: HUAWEI
12 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.7.2023 - znaleziono telefony komórkowe marki: Samsung i iPhone
13 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.8.2023 - znaleziono bransoletkę damską
14 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.9.2023 - rower
15 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.11.2023 - znaleziono pieniądze w kwocie około 500zł.
16 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.14.2023 - znaleziono telefon komórkowy Xiaomi Redmi
17 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.18.2023 - rower
18 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.20.2023 - znaleziono telefon komórkowy marki: iPhone.
19 Konkurs Prezydenta Miasta Tychy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
20 Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o wniesieniu odwołania od decyzji (znak: IFXV.7840.5.16.2022)
21 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.5.2023 - znaleziono smartwatch apple
22 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.6.2023 - znaleziono telefon komórkowy narzo
23 Obwieszczenie IFXV.7840.5.16.2022 o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 83/22 z 30 grudnia 2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochojec- granica woj. Śląskiego”
24 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.101.2022 - znalezione klucze
25 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.1.2023 - znaleziony telefon komórkowy marki Xiaomi Redmi
26 Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla)
27 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.1002022 - znaleziony telefon komórkowy marki SAMSUNG
28 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.98.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki SAMSUNG
29 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.99.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki iPhone
30 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.94.2022 - znalezione 2 komplety kluczy
31 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.96.2022 - znaleziona torba wraz z laptopem, telefonem, głosnikiem , kartami sim i ubraniami.
32 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej ciągu kolejowego E65 na odcinku Tychy – podg. Most Wisła (Część 2 – Lot B) w ramach przedsięwzięcia: „Wykonanie projektów budowlanych i pozyskanie niezbędnych pozwoleń wraz z nadzorami autorskimi dla odcinka Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice; Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa – LOT A, B, C, D” w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice – prace przygotowawcze” oraz projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obrzeże Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”
33 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.65.2022 - znalezione pieniądze
34 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.93.2022 - znalezione klucze wraz z kluczykiem do pojazdu SKODA
35 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.75.2022 - znalezione pieniądze
36 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.76.2022 - portfel i telefon
37 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.77.2022 - znaleziono telefon komórkowy marki iPhone
38 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.78.2022 - znaleziony kluczyk do pojazdu marki CITROEN
39 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.80.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki iPhone
40 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.83.2022 - znaleziony portfel z pieniędzmi
41 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.84.2022 - znaleziona bluz, pasty do zębów i kawa
42 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.85.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki LeRee
43 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.87.2022 - znaleziony kluczyk do pojazdu OPEL
44 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.88.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki OPPO
45 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.82.2022 - znaleziony rowerz napisem "Jaguar"
46 Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) do 31 grudnia 2022 roku
47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
48 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.61.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki iPhone
49 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.63.2022 - znaleziony telefon komórkowy marki iPhone
50 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.66.2022 - znalezione pieniądze
51 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.75.2022 - znalezione pieniądze
52 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.72.2022 - znaleziona opaska sportowa smartband
53 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.74.2022 - znaleziona torba z narzędziami
54 Obwieszczenie ws. ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami)
55 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach
56 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Tychach, ul. Katowicka 102
57 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
58 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
59 Ogłoszenie koronawirus
60 Konkurs Prezydenta Miasta Tychy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach
61 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 44 w Tychach – rejon odcinka Turyńska 80
62 Rachunek do wpłacania DAROWIZN DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
63 OGŁOSZENIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW URZĘDU MIASTA TYCHY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
64 Funkcjonowanie Wydziału Dowodów Osobistych - stanowisko nr 8
65 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.11.32.2021 z 31grudnia 2021 r. znak: IFXV.7840.11.32.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbiórki układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na magistralnej linii kolejowej dwutorowej nr 139 na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła od km 19+006,60 do km 40+500,00 oraz pierwszorzędnej linii kolejowej jednotorowej nr 148 na odcinku od km -0+632,00 do km 2+753,00”
66 Informacja nt. wygaszenia platformy SEKAP
67 Godziny pracy Urzędu 7 stycznia 2022 r.
68 Godziny otwarcia kas w dniu 31 grudnia 2021 r.
69

Konsultacje uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy

70 Obwieszczenie Nr IFXV.7840.11.32.2021 ws. zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbiórki układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na magistralnej linii kolejowej dwutorowej nr 139 na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła od km 19+006,60 do km 40+500,00 oraz pierwszorzędnej linii kolejowej jednotorowej nr 148 na odcinku od km -0+632,00 do km 2+753,00”
71 Przerwa techniczna w pracy systemu do obsługi dowodów osobistych
72 Opłaty nie tylko w kasie Urzędu
73

Urzędowe wzory wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

74 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” ODCINEK 2
75 Ogłoszenie MSZ nt. naboru kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
76

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miasta Tychy

77

Konsultacje społeczne projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

78 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
79 Nabór na rachmistrzów spisowych
80 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach
81 Zarządzenie Nr 0050/94/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach
82 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA TYCHY DOTYCZĄCA KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW z 3 marca 2020 r.
83 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
84 Ogłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
85 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
86 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
87 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach
88 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach
89 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
90 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9
91 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach
92 Konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczące wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego
93 Konkurs na dyrektorów
94 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21
95 Powiadomienie o wynikach konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego
96 Konsultacje z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego
97 Zmiana siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
98 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
99 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego
100

Konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”

101 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
102 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
103 konsultacje w zakresie świadczenia przez Miasto Tychy bezpłatnej usługi dostępu do internetu
104 Owieszczenie Wojewody Śląskiego
105 pismo z RPWiK S.A. Tychy
106 ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych
107 Ogłoszenie Urzędu Skarbowego Tychy
Powrót