Tyskie krajobrazy

TABLICA OGŁOSZEŃ - Archiwum

Ogłoszenia archiwalne
1 Biuro Rzeczy Znalezionych - PSM.5314.82.2022 - znaleziony rowerz napisem "Jaguar"
2 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
3 Obwieszczenie ws. ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami)
4 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach
5 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Tychach, ul. Katowicka 102
6 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.
7 Ogłoszenie koronawirus
8 Konkurs Prezydenta Miasta Tychy na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach
9 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dla zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 44 w Tychach – rejon odcinka Turyńska 80
10 Rachunek do wpłacania DAROWIZN DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
11 OGŁOSZENIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW URZĘDU MIASTA TYCHY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
12 Funkcjonowanie Wydziału Dowodów Osobistych - stanowisko nr 8
13 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego Nr IFXV.7840.11.32.2021 z 31grudnia 2021 r. znak: IFXV.7840.11.32.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu na rzecz Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbiórki układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na magistralnej linii kolejowej dwutorowej nr 139 na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła od km 19+006,60 do km 40+500,00 oraz pierwszorzędnej linii kolejowej jednotorowej nr 148 na odcinku od km -0+632,00 do km 2+753,00”
14 Informacja nt. wygaszenia platformy SEKAP
15 Godziny pracy Urzędu 7 stycznia 2022 r.
16 Godziny otwarcia kas w dniu 31 grudnia 2021 r.
17

Konsultacje uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy

18 Obwieszczenie Nr IFXV.7840.11.32.2021 ws. zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbiórki układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na magistralnej linii kolejowej dwutorowej nr 139 na odcinku Tychy – Podg. Most Wisła od km 19+006,60 do km 40+500,00 oraz pierwszorzędnej linii kolejowej jednotorowej nr 148 na odcinku od km -0+632,00 do km 2+753,00”
19 Przerwa techniczna w pracy systemu do obsługi dowodów osobistych
20 Opłaty nie tylko w kasie Urzędu
21

Urzędowe wzory wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

22 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego dotyczące zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” ODCINEK 2
23 Ogłoszenie MSZ nt. naboru kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
24

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Miasta Tychy

25

Konsultacje społeczne projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji

26 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach
27 Nabór na rachmistrzów spisowych
28 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach
29 Zarządzenie Nr 0050/94/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach
30 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA TYCHY DOTYCZĄCA KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW z 3 marca 2020 r.
31 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
32 Ogłoszenie o zamiarze oddania w dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości stanowiących własność i dzierżawionych przez Miasto Tychy pod lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych
33 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
34 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
35 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach
36 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach
37 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
38 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Tychach, ul. Elfów 9
39 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach
40 Konsultacje z mieszkańcami Miasta Tychy, dotyczące wejścia Miasta Tychy do tworzonego związku metropolitalnego
41 Konkurs na dyrektorów
42 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21
43 Powiadomienie o wynikach konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego
44 Konsultacje z mieszkańcami miasta Tychy w przedmiocie wstąpienia przez miasto do Związku Metropolitalnego
45 Zmiana siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
46 Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych
47 Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego
48

Konsultacje społeczne przedsięwzięcia pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”

49 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
50 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Bieruń
51 konsultacje w zakresie świadczenia przez Miasto Tychy bezpłatnej usługi dostępu do internetu
52 Owieszczenie Wojewody Śląskiego
53 pismo z RPWiK S.A. Tychy
54 ogłoszenie Prezydenta Miasta Tychy w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych
55 Ogłoszenie Urzędu Skarbowego Tychy
Powrót