Tyskie krajobrazy

TABLICA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenie
Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYGASZENIU DECYZJI O REJESTRACJI POJAZDÓW
Treść

Prezydent Miasta Tychy zawiadamia, że decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków  kradzieży tożsamości, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.
Wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaszenia decyzji o rejestracji przekazany został Prezydentowi Miasta Tychy przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wykaz ten jest dostępny w postaci wyszukiwarki numerów rejestracyjnych, która znajduje się pod poniższym adresem:

Link do wyszukiwarki numerów rejestracyjnych

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęWika Sebastian
Data wytworzenia informacji2024-05-22
  1. 2024-05-22 15:07:56 Wika Sebastian - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót