Tyskie krajobrazy

Stanowiska Rady Miasta

Stanowisko
Kategoria Stanowiska
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 1
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 1
Tytuł

Gmina Bieruń ponowiła wniosek o zmianę granic między gminą Bieruń a gminą Tychy. Uchwałą NR 0150/V/113/07 z dnia 29 marca 2007 r. Rada Miasta Tychy podjęłą zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Tychy w przedmiocie proponowanych przez gminę Bieruń zmian granic. Konsultacje będą prowadzone w formie opinii rad osiedli i ich zarządów - jednostek pomocniczych Miasta. Mieszkańcy, którzy nie mieszkają na terenie działania Rad Osiedli mogą w terminie od 10 do 21 kwietnia 2007r. pobierać ankiety i oddawać swoje głosy do specjalnej urny, która wystawiona jest w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku magistratu

Data uchwalenia/podpisania 0000-00-00
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęFreier Ewa
    Powrót