Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia zintegrowane
Opis krótki

Zmiana pozwolenia zintegrowanego nr 3/2016 znak: IKO.6223.1.2016.EO z dnia 20.01.2016r. (z późn. zm. decyzją nr 47/2020 znak: IKO.6223.1.16.2020.EO, z dnia 05.10.2020r.) udzielającego spółce EKOLAND sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Strefowej 2, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji:

  • do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 360 ton wyrobów gotowych na dobę,
  • do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji j.w o przepustowości 3 000 m3/dobę i 3 700 kg BZT5/dobę

zlokalizowanych w Tychach przy ul. Strefowej 2

Data rozpoczęcia obowiązywania 2021-05-12
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęOszek Ewa
Data wytworzenia informacji2021-05-12
  1. 2021-05-17 15:00:02 Oszek Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-05-12 15:17:59 Oszek Ewa - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-05-12 15:11:12 Oszek Ewa - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-05-12 15:10:53 Oszek Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót