Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia zintegrowane
Opis krótki

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji do produkcji masy włóknistej i papieru lub tektury (wymagającej pozwolenia zintegrowanego), o przepustowości 7 500 m3/dobę zlokalizowanej  w Tychach przy ul. Katowickiej 182 eksploatowanej przez OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZUŁÓW sp. z o.o. (decyzja nr 24/2016)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2016-07-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęOszek Ewa
Data wytworzenia informacji2016-07-01
  1. 2018-04-13 12:07:33 Oszek Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót