Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia zintegrowane
Opis krótki

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przetwarzania odpadów budowlanych z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie i zbieranie odpadów, prowadzonych przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER Spółka z o.o., 43-100 Tychy, na terenie Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ul. Lokalnej (decyzja nr 20/2014)

Data rozpoczęcia obowiązywania 2014-03-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęOszek Ewa
Data wytworzenia informacji2014-03-24
  1. 2018-04-13 09:42:54 Oszek Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót