Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia zintegrowane
Opis krótki

Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Świerczynieckiej 12

Treść

Ogłoszenie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych zlokalizowanej w Tychach przy ul. Świerczynieckiej 12

Data rozpoczęcia obowiązywania 2015-09-17
Data zakończenia obowiązywania 2015-10-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęOszek Ewa
Data wytworzenia informacji2015-09-17
  1. 2015-09-17 07:58:54 Oszek Ewa - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-09-17 07:58:00 Oszek Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót