Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia zintegrowane
Opis krótki

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń do odzysku rozpuszczalników, eksploatowanej przez ALUPOL Packaging S.A.,  w Tychach przy ul. Strefowej 4.

Treść

Obwieszczenie o zebraniu dokumentów, materiałów i dowodów w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń do odzysku rozpuszczalników, eksploatowanej przez ALUPOL Packaging S.A.,  w Tychach przy ul. Strefowej 4.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2014-10-07
Data zakończenia obowiązywania 2014-10-14
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęOszek Ewa
Osoba wprowadzająca informacjęOszek Ewa
Data wytworzenia informacji2014-10-07
  1. 2014-10-07 13:35:07 Oszek Ewa - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót