Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
Opis krótki

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów zielonych działki przy ul. Paprocańskiej 203, istniejącym wylotem do rzeki Gostynki

Treść

Zawiadomienie

Data rozpoczęcia obowiązywania 2019-07-16
Data zakończenia obowiązywania 2019-07-23
Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKudłacik Justyna
Osoba wprowadzająca informacjęKudłacik Justyna
Data wytworzenia informacji2019-07-16
  1. 2019-07-16 11:34:01 Kudłacik Justyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót