Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
czerwiec 2019
1

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych na działce 151/34 oraz na korzystanie z wód w ramach usług wodnych teren osiedla" Osada" przy ul. Katowickiej

2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na legalizację ujęcia wodnego na cele przeciwpożarowe Tyskich Browarów Książęcych w Tychach

3

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod korytem rzeki Gostyni linii kablowej elektroenergetycznej nN na działkach ewidencyjnych 70/5, 35/5, 40/11, 51/11wTychach.

4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych przy ul. Piaskowej w Tychach

5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji zlokalizowanej na terenie Sandvik Polska sp. z o. o. Oddział Mining and Rock Technology w Tychach do urządzeń kanalizacyjnych RCGW S.A. w Tychach

6

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Bielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żorską do granic miasta z Kobiórem w Tychach".

Powrót