Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
marzec 2019
1

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu projektowanej myjni samochodowej przy ul. Budowlanych 75 w Tychach do urządzeń kanalizacyjnych RCGW S.A.

2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia Manderlówka.

3

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu, istniejącym wylotem, wód opadowych lub roztopowych z terenu byłej stacji dealerskiej TOYOTA w Tychach przy ul. Beskidzkiej

4

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące - pod dnem rzeki Gostynia, kanalizacji tłocznej oraz instalacji zimnej wody w rurze osłonowej

5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego GL.ZUZ.2.421.810.2018.BD/3218

6

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw Shell 3015, do trzech studni chłonnych.

7

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z Opel Manufacturing Poland sp. z o.o. Oddział I Tychy do urządzeń kanalizacyjnych RCGW S.A. w Tychach oraz wygaszenie decyzji z dnia 14 grudnia 2017r.

8

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych do cieku Gostyni za pośrednictwem istniejącego wylotu

Powrót