Tyskie krajobrazy

Środowisko

Pozwolenia wodnoprawne
luty 2019
1

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych w związku z budową chodnika przy ul. Wiązowej i Czarnej w Tychach

2

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Jemiołowej i ul. Nad Jeziorem w Tychach

3

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Parku Północnego

4

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wdonoprawnego  na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych z Zakładu Odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalnią Ścieków Przemysłowcyh NYCZ INTERTRADE sp. z o.o. do Oczyszczalni Scieków Tychy - Urbanowice

5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Magna Car Top Systems Poland

6

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewiertu pod Potokiem Nowotyskim dla linii kablowej SN

7

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Gostyni wód opadowych i roztopowych oraz wody wodociągowej z procesów technologicznych pochodzacych z Przepompowni Paprocany.

8

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w srawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi za pośrednictwem istniejącego rowu

9

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego pn.:Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską w Tychach

10

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z terenu centrum logistycznego Żabka w Tychach przy ul. Serdecznej 34 do urządzeń kanalizacyjnych Segro Galtic Investments sp. z o.o. pl. Andersa 3 w Poznaniu.

Powrót